Vizyon - Misyon

 

 

Vizyonumuz

    Küreselleşen rekabet ortamında güvenilir, yaratıcı, dinamik, global düşünen, yeni teknoloji ve yaklaşımları kullanan, çözüm odaklı, ekip ruhu taşıyan, konusunda bilgili ve müşterilerimize değer katan öncü bir kuruluş olmayı hedeflemek.

    Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyetini sağlamak

    Verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek örnek şirket olmak.

    Deneyimli kadromuzla birlikte müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

    Sürdürülebilir büyümeyle hissedarlarımızla beraber  en yüksek değeri yaratmak,

    Enerji, tarım, besicilik, turizm, gayrimenkul, inşaat alanlarındaki hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere doğru ve karlı yatırımlar sağlamayı hedeflemek.

     Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı elde etmek.

     Enerji, tarım, besicilik, turizm, gayrimenkul, İnşaat sektörlerindeki verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen girişimcilik ruhu taşıyan, yenilikçi ve ilerleyen teknoloji doğrultusunda inovatif fikirler üretmekle beraber Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Şirketimiz, değişimleri öngören dinamik yapısıyla, liderlik , öncülük ve yaratıcılık değerlerini esas alarak  yatırımları ile ülke ekonomisinin lider katılımcılarından biri olmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda  büyüme ve karlılık potansiyelleri ile daha fazla katma değer yaratmayı, ekonomik büyümenin yanı sıra kurumsal vatandaşlık kültürünü geliştirerek sosyal gelişime katkıda bulunmayı ve örnek bir şirket olarak sektörüne öncülük etmeyi vizyon edinmiştir.


Kurulduğu ilk günden beri oluşturduğu ilkleri sunma, öncü olma ve liderlik etme özelliklerini başarı ile geliştirmeye devam edecektir.
 
 

 
Misyonumuz
 
İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

    Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttırmak,İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,

    Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile "en iyi" şekilde değerleri yönetmek,

    Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak,

    Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,

    Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,

    Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,

    Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,

    Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,

    Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız ve iştiraklerimiz arasında sinerji yaratmak,

    Yatırım ve Finansman alanında yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak,

    Hissedarlarımızla ile birlikte bulundukları pazarları da büyütebilmek ve ülke ekonomisine fayda sağlamak,

    Finansal potansiyeli yüksek, büyüme ve kazanç vadeden projelere yatırım yaparak Türkiye’de karlı yatırımların artmasına katkıda bulunmak,

    Hissedarlarımızla risk ve kar dengesini en optimum seviyede tutacak şekilde yönlendirerek, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlamak,

    Ticari yenilikçilik niteliklerine sahip fikirleri olan girişimcileri finansman olanaklarıyla desteklemek,

    Kurumsal yönetim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, gelişimi ve değişimi planlayabilen, ekip çalışmasıyla örnek olan bir yönetim modeli ortaya koymaktır.


İnsan Kaynakları

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızın şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Şirketimizin çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

İhtiyaçların karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.


Ticaret Sicil Bilgileri

Şirket Künyesi
Selçuker Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

Vergi Dairesi: Maslak

Vergi Numarası: 760 046 4209

Ticaret Sicil Numarası: 743978

Sermayesi: 52.500.000,00 TL

Ortak Adedi: 6

Kuruluş Tarihi: 6 Ağustos 2010

Merkez Adres: Ayazağa Mevkii Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:4/15-16 Maslak Şişli 34398 İstanbul

Merkez Telefon: (+90) (212) 290 71 71

Merkez Faks: (+90) (212) 290 71 70


Sosyal Sorumluluk

SELÇEV (Selçuker Eğitim ve Yardım Vakfı)

Selçuker Ailesi, uzun yıllardır hayır işlerini sosyal yaşamın öncelikli bir gerekliliği olarak görmüştür. 2011 yılında, aile, bir kısım gayrimenkullerini tam teşekküllü bir vakıf bünyesinde toplayarak kalıcı bir hayır kuruluşunu hayata geçirmiştir. Vakfımızda, 11 öğrenciye her ay burs verilmektedir.

 


Tarihçe

Günümüzde çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Selçuker Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin kökleri 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Selçuker ailesinin önceki nesilleri, o yıllardan beri Konya ve çevresinde, küçük-orta ölçekli ziraat ve ticaret ile iştigal etmektedir. Memleket ekonomisine paralel her inişli çıkışlı dönemde bölgenin iktisadi hayatına katkı sağlarken, adalet ve dürüstlük değerlerini yitirmeden, hakkaniyet esasıyla çalışmışlardır.


Aile, 2010 yılının Ağustos ayında, şahsi mülkiyetlerinde  olan gayrimenkullerini (arazi ve arsa) ayni sermaye kaydına alarak tüzel kişiliğe dönüştürmüş, bu sayede Selçuker Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kurulmuştur.


Amaçlar

 Aşağıda belirtilen stratejileri izleyerek uzun vadede maksimum değeri yaratmayı amaçlamaktayız:


• Etkin iş modelleri ile, operasyonel verimlilik ve pro-aktif varlık yönetimi stratejileri ile mevcut varlıklarımızın performansını ve değerini uzun vadede en yüksek düzeye çıkarmak,

• Mevcut portföyümüzü, stratejik faaliyet alanlarını da değerlendirerek yepyeni projeler ve seçici satın almalarla daha da büyütüp güçlendirmek ve proje finansmanı enstrümanlarını etkin kullanarak yatırımlarımızı optimize etmek.
• Fon çeşitliliği ile  desteklenmiş sağlam ve esnek bir sermaye yapısı oluşturarak büyüme fırsatlarından yararlanmak,
• Dürüst ve yüksek etik standardta, yaratıcı kişilerden oluşan, rol paylaşımının dengeli yapıldığı, stratejileri açık, insiyatif sahibi ekiplerle; uzun vadeli bakış açısına, karşılıklı güvene, şeffaflığa ve dayanışmaya bağlı iş ilişkileri kurmak,
• Müşterilerimiz, ekibimiz ve ortaklarımız ile sinerji yaratarak katma değer oluşturmak,kalıcı başarılar elde etmek,
• Yalnızca iç odaklı olmayarak, alanımızdaki piyasalara yeni yatırım alternatifleri oluşturacak ürün ve hizmetleri sunarak içinde olduğumuz piyasaların da güçlenmesine katkıda bulunmak.


Şirket Profili

Selçuker Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bugün,  İnşaat, Gayrimenkul,Enerji,Tarım, BesicilikYatırım ve Turizm gibi çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir.

 

Şirketimiz, İstanbul Maslak’taki merkezinden İstanbul içi ve çevresi (Gebze) ile Konya’daki  gayrimenkul geliştirme ve yapım projelerini sürdürmektedir. 20-200 dairelik konut inşaatlarının yanı sıra teknik bilgi birikimiyle, halen sürdürdüğü turizm-konaklama kapsamında otel, vb.turizm  projelerine de girme hazırlığındadır.


Ülkemizin içinde bulunduğu et ve yem bitkileri üretimindeki sıkıntı göz önünde bulundurularak besi hayvancılığı ve yem tarımı  faaliyetlerini stratejik olarak değerlendirmiş,Avrupa Birliği Tarım programları şartlarını havi, yenilenebilir enerji programlarını da (biogaz ve güneş) içeren entegre yatırımlara yönelmiş, bu meyanda Konya’da 2 adet Besi çiftliği ile modern yonca ve fiy tarımı yatırımlarını başlatmıştır. 2012 yılı itibariyle 2.000.000 TL üzerinde tarımsal arazi ve ekipman yatırımı gerçekleşmiştir.gerçekleştirme kararı alan şirketimiz, Konya faaliyetlerimizin işlerinin yürütülmesi için de ayrı bir şube organizasyonu oluşturmuştur.

Bir diğer faaliyet alanımız ise  kamu diplomasisi alanında müşavirlik ve yurtdışı mümessiliktir.

Söz konusu yatırımlarımızın önümüzdeki yıllarda katlanarak büyütülmesi hedeflenmektedir.


Onursal Başkanımız KEMAL SELÇUKER

10.03.1925 tarihinde Konya’da doğdu.1931 yılında Konya İsmet Paşa ilkokuluna başladı.1935 yılında okulu bitirince babasının kunduracı  dükkanında çalışmaya başladı. Ancak babasına ,ilkokul hocasının devamlı ısrar ve ilgisiyle aynı yıl Konya Lisesi’nde yapılan orta tahsil için devlet parasız yatılı sınavlarını başarıyla kazandı.1938 yılında Bilecik Ortaokulu’nu bitirdi. Eğitimine İstanbul ‘da Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. Olgunluk diplomasını 1948 yılında Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl içinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin imtihanlarını kazanarak yatılı olarak 1948 yılında Elektrik Fakültesi’nden  Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü İstanbul Baş Müdürlüğü Tahtakale Telefon Santralı Tesislerinde Fen Müfettişi görevi ile başladı.15.05.1950 seçimlerinde İstanbul’da oy kullanarak Tarihi Selimiye Kışlasında toplanılarak Akşamı Haydarpaşa’dan trenle hareketle sabahı Ankara’da Yedek Subay Okulu’nda çekilen kuralar da  tüm mühendisler Bahriye’ye ayrıldığından Heybeliada’ya dönüldü.Üç aylık eğitimden sonra İstanbul Deniz Komutanlığı İnşaat Müdürlüğü emrinde bahriye tesislerinde ;yetkili tesisatçı, proje kontrol mühendisliği yaptı.Askerliği müteakip  mecburi  hizmet ödeneğini  ödeyip serbest hayata atıldı. Sırasıyla Belediyelere, Etibanka ,İller  Bankası’ na, vesair  kuruluşlara, Alçak gerilim Şehir Şebekesi O.G ve Y.G Enerji Nakil Hattı Projelerini yaptı.  Projelerin büyük kısmı idarelerde Tip Proje olarak kullanıldı. Edirne, Konya ,İzmit ,Bilecik ,Erzincan ,Diyarbakır ,Bingöl, Bolu,Giresun,Manisa,Büyükşehir projelerini, Afyon Çay Bolvadin; İzmir Çeşme ,İzmir Seferihisar ,Samandağ-Altınözü; Kırıkkale Keskin ,Bursa Yenişehir  İnegöl, Filyos  Kokaksu Çaycuma Grup ENH ve AG şehir projelerini DoğuBeyazıt,Adilcevaz,Mut,Kemaliye,Gevaş,Mutki,Arapgir,Elmalı,hidro-elektrik projelerini ; Enez ,Meriç, Keşan, Biga, Tirebolu, Akhisar, Akşehir, Emirdağ, Sivrihisar, Çiçekdağı, Kangal, Niksar  Cumra  ,Seydişehir, Erzin, Hassa, Ayvalık, Alibey, Altınova, Gördes, Perşembe, Bartın, Gölköy , Mesudiye, Gazipaşa, Kumluca, Eğridir, Bucak ,Babadağ, Dinar, Keçiborlu, Şuhut, Şaphane, KayseriHacılar Erkilet ,Gerede, Seben, Mengen, Daday, Ermenek ,Gölmarmara projelerini Kırşehir Dinekbağ , İzmit Derince, Bursa  Yenişehir ,Finike Demircilik ,Kırklareli Vize belediyeleri Alçak ve Orta Gerilim  Elektrik Şebeke Tesislerini yaptı.

Yalvaç, Senirkent, Acıpayam, Yeşilyuva,Urla-Urla İskelesi, Çeşme Ilıca, Ödemiş Bademiye ,Aliağa, Zeytindağ İçme suyu Tesisleri ve MSB’nin İzmir Menteş Kampı Su İsalesi ve Anadolu Kavağı Lojmanları inşaatı ve Natoyla ilgili Bandırma Alarm pilotları inşaat ve tesisat taahhütleri söyleşme sürelerinde ikmal,intaç ile teslim etti.1972 yılında Bağkur’dan emekli oldu. AncaK 1950’li yıllardan beri İstanbul Mahkemelerinde ki mesleki Bilirkişilik faaliyeti, Menkul ve gayrimenkulleriyle ilgili zaruri uğraşında bulunmuştur.

Onursal Başkanımız Kemal SELÇUKER 29/11/2017 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur.


GRUP ŞİRKETLERİ


© 2018 Selçuker Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. Tüm hakları saklıdır.