ENERJİ

Temiz, yaşanabilir bir çevre ilkemiz doğrultusunda, güneş ve biogaz enerjilerinin uygulanması ve lisanslanması konularında aktif olarak çalışıyoruz. Gerek mevcut tesislerimizin kendi elektrik kullanımlarının öz kaynaktan sağlanması, gerekse de daha büyük skalada mevcut tesislerimizde üretilecek elektriğin komşu sanayi ve endüstri parklarında pazarlanması nezdinde faaliyetlerimiz devam etmektedir.


İNŞAAT

Gayrimenkul portföy sahibi ve yöneticisi olmanın yanı sıra, bilgi birikimi ve deneyimimizi, kentsel yaşamın sürekli gelişen ve değişen gereksinimlerine uygun, insana odaklı projeler geliştirmeye yoğunlaştırdık. Bu doğrultuda inşaat geliştirme-yapım faaliyetlerimizi İstanbul içi ve çevresi (Gebze Çayırova) ile Konya bölgesinde sürdürmekteyiz. Yeni ve keyifli yaşam alanları sunan ve kârlı yatırımlara dönüşecek 20 ila 200 konutluk çeşitli projelerimizin yapımı halen devam etmektedir. Aynı şekilde otel ve çalışma merkezi projelerimiz değerlendirme aşamasındadır.


GAYRİMENKUL

Gayrimenkul geliştirme, yatırım, varlık yönetimi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak; grup bünyesinde yer alan gayrimenkul varlıklarımızın (arazi ve arsa), ekonomik ve stratejik yönetimini gerçekleştirmekte, ayrıca grup dışı gayrimenkul geliştirme ve yatırım fırsatlarını değerlendirmekteyiz. Ekonomik değer yaratmanın ötesinde, daima, bulunduğu çevreye olumlu katkısı olan ve seçkin projelerde yer almayı hedefliyoruz.

TARIM

Selçuker Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak, ülke gerekliliği olduğunu öngördüğümüz tarım projelerine 2011-2014 yıllarında, arazi alımı, ekipman ve altyapı sağlamak amacıyla toplam 3.000.000TL'nin üzerinde harcama yaptık. Altyapı çalışmalarında ruhsatlama, elektrifikasyon, drenaj, sulama ve artezyen türü çalışmalar gerçekleştirdik. Halen bu çalışmalar hızlanarak devam etmektedir. Özellikle besicilik projemizle koordineli biçimde kuru ve yaş hayvan yemi ekiciliğine öncelik verdik. Bu anlamda sulu yonca ve Macar fiğ ekimi, ilaveten arpa ve tritikale tahıl tarımına yöneldik.

BESİCİLİK

Şirketimize ait olan 2.000.000 m2'lik arazilerimizi işleyip, elde edilen kaba ve tane yemi değerlendirmek amacı ile Konya’nın Altınekin ilçesinde büyük baş besi sığırcılığı yapmaktayız. Şirketimizin AB IPARD fon programı dahilindeki 1.612.000 TL’lik besicilik projesi Aralık 2012 yılında başarılı bulunmuş olup AB norm ve standartlarındaki tesis inşaatımız bitmiştir.

YATIRIM

Şirketimiz bünyesinde bulunan çeşitli gayrimenkul ve menkul portföyümüz, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar nezdinde stratejik gelişmelere uygun olarak dinamik şekilde yönlendirilmektedir. Fon yönetimimiz, işlevsel olarak ihtiyacı duyulan her türlü finansal enstrümanı etkin olarak kullanmaktadır.

TURİZM

Turizm ve konaklama konusunda yüksek bilgi birikimi ve deneyimi bulunan şirket yönetimimiz, yaptığı yatırımlar ve kiralamalarla yurtdışı bağlantılı olarak konaklama hizmetleri vermekte, böylece mevcut gayrimenkullerin getirilerini artırmaktadır. Ayrıca İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki bir gayrimenkul varlığımız UNESCO sit alanında olup, otel inşaatı ve işletmesi olarak projelendirilmektedir.

GRUP ŞİRKETLERİ


© 2018 Selçuker Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. Tüm hakları saklıdır.